Eltorzult nemzeti érzés

A magyar történelmen végigvonuló népi-urbánus vagy nemzeti-européer szembenállás mára odáig fajult, hogy a baloldal szinte teljesen átengedte a nemzeti érzés képviseletét a jobboldalnak, amely - a másik oldal elleni fegyvert látva benne - végletesen eltorzította azt. Ez pedig oda vezetet, hogy a racionálisan gondolkodó, de egészséges nemzeti öntudattal rendelkező emberek képviselet nélkül maradtak. Választási lehetőségük csupán egy kirekesztő, irracionális, számukra visszataszító nemzeti érzést fitogtató jobboldali, és egy a nemzeti gondolat iránt szinte teljesen érzéketlen baloldali politika között van.

Mi másfajta nemzeti érzést képviselünk. Nem nagyhangú, hanem nagyteljesítményű országot szeretnénk, hogy nemzeti büszkeségünk ne csak a múltból, hanem a jelenből is táplálkozhasson. Olyan országot, mint például Finnország vagy Hollandia, amelyeket hasonlóan kis nemzetek alkotnak, de teljesítményük miatt szavuk van az országok között, és a világ minden táján tisztelet övezi őket. Történelmünk nagyjai közül pedig nem politikusokat, vagy hadvezéreket kívánunk példaképül állítani, hanem olyan tudósokat, mint például Magyary Zoltán, Eötvös József, Klebelsberg Kunó vagy Kazinczy Ferenc. Olyanokat, akik szerintünk a legtöbbet tették a magyarságért.

A környező népekhez való viszony tekintetében is új megközelítést ajánlunk. Olykor nagyhatalmi, máskor kisszerű politikusi érdekek azt kívánták, hogy a magyarság a lehető legrosszabb viszonyban legyen szomszédjaival. Ezen érdekek kiszolgálóinak sajnos nagyon könnyű dolguk volt. Az átlagember hiányos, vagy éppen országának oktatási rendszere által szándékosan eltorzított történelmi ismeretei a legkiválóbb táptalajul szolgálnak a gyűlölet számára. A mindkét országban meglévő alantas érdekeknek megfelelően a magyarság pont a szlovákokkal került a legélesebb ellentétbe. Azzal a nemzettel, amelyikkel a józan ész szerint a legjobb viszonyt kellene ápolnunk, hiszen kultúráját, és történelmét tekintve hozzánk a legközelebb áll.

A környező népekkel való kapcsolat racionalizálására azért is nagy szükség van, mert a jelenlegi világpolitikai helyzetben - az Európai Unió tagjaként rendelkezésünkre álló eszköztárat figyelembe véve - sokkal hatékonyabban tudnánk érdekeinket képviselni egy jól működő, a jelenleginél szorosabb és összetartóbb visegrádi együttműködés segítségével. Egy ilyen V4-nek legalább akkora súlya lenne az európai politika alakításában, mint bármelyik európai nagyhatalomnak, így nagyobb erővel védhetné tagjai érdekeit. Elég arra gondolnunk, hogy ha az Európai Unión belül valamely állam például, olyan politikát szorgalmaz, ami magyar érdekeket sért, ezt annak biztos tudatában tehetné, hogy nemcsak Magyarországgal kerül szembe, hanem Szlovákiával, Csehországgal, és Lengyelországgal is.

 

JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA


EDDIG BENYÚJTOTT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ▼
III. Richárd szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2020.12.15. 09:45-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra került, de még nincs végrehajtva.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.03.18. 23:26-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.03.18. 23:21-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.01. 00:04-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.01. 00:01-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.