Magyar Organizátor Párt

A 2018-as országgyűlési választás az első, amelyen a Magyar Organizátor Társasághoz kapcsolódó párt indulni szándékozik.

Végre lesz kire szavazni.

Közöttünk azok az emberek érzik otthon magukat, akik (1.) az anyagi javakat túl sokra nem tartják, (2.) szívesen segítenek másokon, (3.) szeretik keresztény és magyar kultúránkat, (4.) a mindezekről eltérően gondolkodókkal pedig megértőek.

Vannak ismert pártok, amelyek ebből a 4 tulajdonságból egyet-kettőt képviselnek, de nincs olyan, amelyik mindegyiket. Leendő választóink így sosem tudtak igazán szívük szerint szavazni.

Ha például arra a pártra szavaztak, amelyik sokat foglalkozik a kereszténység és a magyarság kérdésével, akkor el kellett nézniük az őrült pénzimádatot, a szolidaritás hiányát és az ellenfelekkel szembeni gyűlöletet.

Ha pedig azt a becsületes pártot választották, amelynek vezetői szerényen élnek és együtt érzők az elesettekkel, akkor az itt jellemző ateista légkör miatt nem lehettek teljesen elégedettek a döntésükkel.

Mindenképpen kellemetlen kompromisszumra kényszerültek.

Esélyek

Szavazóbázisunkat választói politikai konferenciákon (VPK) bővítjük. Ezek beszélgetéseket, vitákat és játékokat tartalmazó rendezvények, amelyeknek témái aktuális és általános politikai kérdések. A résztvevők egy egymásra odafigyelő közösségbe kerülnek bele, ahol hasonló értékrendű társakra találnak.

Szimpatizánsaink nem passzív szavazók, hanem a párt politikájának (még ennek a szövegnek is) a kizárólagos alakítói, tehát a párt vezetői is egyben. Ezt online rendszerünk a SZKIFIR (Szöveg Központú Interaktív Fejlesztő és Irányító Rendszer) teszi lehetővé. Ez a rendszer integrálja a véleményeket, koordinálja a vitákat és lefolytatja a szavazásokat. Bővebben >> Így lehetséges az, hogy akár többszázezer ember közvetlenül beleszólhasson a párt teljes működésébe.

Választóink számára tehát egy valódi közösséghez tartozást és közvetlen politikai részvételt kínálunk. Ez a két sajátosság ad erős alapot reményeinknek, hogy jelentős anyagi erőforrások nélkül fel tudjuk venni a versenyt a nagy pártokkal, és komoly meglepetést okozunk.

Programunk

Az általunk kormányzott Magyarország rövidtávon az alábbiakban különbözne a jelenlegitől.

1.) Kétkamarás országgyűlés

A mostani egy helyett két szintje lenne a parlamentnek. A létrejövő felsőházban erkölcsileg feddhetetlen, pártpolitikától független, közvetlenül választott képviselők dolgoznának. Feladatuk minden korrupció ellenes állami hivatal és funkció, valamint az ügyészség végső ellenőrzése. Ehhez nyomozati jogkörrel ellátott apparátus állna rendelkezésükre.

2.) Európa egészségháza

A gyógyturizmus válna a gazdaságfejlesztés legfontosabb területévé. Kórházak nőnének ki a földből, megtöbbszöröződne az orvosi, ápolói és egyéb egészségügyi képzések száma, Magyarországon folynának a legjelentősebb kutatás-fejlesztési programok, és a lakosság egyre nagyobb része dolgozna az egészségügyben, illetve az azt kiszolgáló infrastruktúrában.

3.) Több mint közvetlen demokrácia

Másként születnének a politikai döntések. A jelenleg általunk használt SZKIFIR-hez hasonló alapelvű rendszeren keresztül minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár alakíthatná a kormány és az önkormányzatok politikáját.

4.) Célzott támogatások

Minden szociális juttatás és kedvezmény a rászorultság szintjétől függő mértékben lenne igénybe vehető, alanyi jogon. A rászorultság szintje egy soktényezős algoritmus alapján kerülne megállapításra, amely figyelembe vesz minden lényeges körülményt a szociális helyzetre vonatkozóan. Ugyanakkor a támogatások formájában is a precíz célzás érvényesülne. A családi pótlék például készpénz helyett olyan juttatásokat tartalmazna, amelyeket lehetetlen másra fordítani mint a gyermek javára. Például: ingyenes étkezés, játékok, tanszerek, ruhák, gyógyszerek stb.

5.) A vízvagyon bölcs őre

Az általunk elérhető legmagasabb minősített többséghez kötött, és népszavazással megerősített törvény garantálná azt, hogy Magyarország vízkészlete ne legyen magán kézbe átjátszható.

A vízkészlet lehető legokosabb és legerkölcsösebb felhasználásáról 12 tagú, politikától független szakértőkből álló testület döntene, a felsőház felügyelete alatt.

6.) Vélelmezett korrupció

Bevezetésre kerülne a vélelmezett korrupció intézménye. Ez egy büntetőjogi tényállás, amelyet állami cégek vezetői, politikusok, állami alkalmazottak és tisztviselők valósíthatnak meg. Ezen kör minden tagja, és a hozzátartozók vonatkozásában a vagyonosodási vizsgálathoz hasonló eljárás kerülne lefolytatásra. Azokban az esetekben, ahol a hatóság olyan mértékű vagyont talál, amely matematikailag nem jön ki az érintett jövedelméből, megállapításra kerülne a vélelmezett korrupció elkövetése.

A bizonyítás tehát könnyebb lenne, mint a sima korrupció esetében, a szankciók viszont enyhébbek lennének. A vélelmezett korrupció elkövetését nem lehetne börtönbüntetéssel sújtani, csak pénzbírsággal. A bírság összege megegyezne a vagyon összegével, amellyel az elkövető nem tud elszámolni.

A bírságokból befolyó összeg a szociális ellátórendszeren keresztül teljes egészében a legszegényebbekhez kerülne, mivel végső soron minden korrupció tőlük vesz el.

7.) Műveltségi feltétel a hatalomgyakorláshoz

Speciális műveltségi vizsga letétele is feltétele lenne minden, olyan állami hivatal betöltésének, ami jelentős mértékű hatalommal jár. A vizsga elsősorban irodalmi és történelmi feladatokat tartalmazna, nehézsége pedig az adott hivatallal járó hatalom mértékével egyenes arányban nőne. Tehát ahhoz, hogy valaki országgyűlési képviselőként megválasztható legyen, könnyebb vizsgát kellene tennie, mint ahhoz hogy miniszteri vagy miniszterelnöki megbízatását elláthassa.

8.) A magántulajdon védelmének új szintje

Új érvényességi kellék kerülne bevezetésre azokhoz a szerződésekhez, amelyekben magántulajdon elvesztésének közvetlen kockázatával járó kötelezettséget vállal valamelyik fél.

Az ilyen szerződés csak akkor lenne érvényes, ha tartozik hozzá egy video-jegyzőkönyv is, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a kockázatot vállaló fél nem volt kényszer hatása alatt, és megfelelő ügyvédi tájékoztatást kapott a lehetséges következményekről.

Tipikusan ilyen esetek például a kezesség vállalási szerződések.

A települések közül jelenleg Miskolcon legnagyobb az ismertségünk, ezért erre a városra külön programunk van. Bővebben >>

Eddig tehát rólunk

Ha magadénak érzed szándékainkat, akkor rajtad a sor. Lájkold Facebook oldalunkat, gyere el valamelyik következő rendezvényünkre vagy akár regisztrálj és légy magad is a közösségben tevékeny organizátor!

Sok örömöt kívánunk a politikában: Magyar Organizátor Társaság

 

JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA


EDDIG BENYÚJTOTT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ▼
III. Richárd szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2020.12.15. 09:39-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra került, de még nincs végrehajtva.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2017.04.24. 13:14-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.04.20. 21:33-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.04.17. 19:55-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta, link beszúrási javaslata, benyújtva 2016.08.14. 23:18-kor, tájékozódás könnyítése céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.01.17. 15:32-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.12.28. 01:30-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.11.15. 15:39-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.11.15. 15:35-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.11.11. 22:36-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.

Korábbi módosítási javaslatok megjelenítése ▼