A politikai kultúra fogalma

A Magyar Organizátor Társaság társadalomszemléletének legfontosabb fogalma a politikai kultúra. A mozgalom ennek fejlesztésére jött létre és erre épül teljes politikai programja. Nem véletlenül. A politikai kultúra fejletlenségében látjuk a legtöbb társadalmi probléma forrását és fejlesztésében sok nemes és közös emberi cél elérésének lehetőségét.

Fontos tehát, hogy rögzítsük ennek a fogalomnak a pontos jelentését: A politikai kultúra egy társadalmat alkotó egyénekre ható azon szellemi tényezők összessége, amelyek meghatározzák, hogy az egyén milyen mértékben képes a társadalom valós érdekeinek felismerésére.

Politikai kultúrája az egyénnek és a társadalomnak van. A társadalom politikai kultúrája az azt alkotó egyének politikai kultúrájának az összessége.

JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA


EDDIG BENYÚJTOTT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ▼
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2018.03.06. 23:46-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.