A politikai kultúra fogalma

A Magyar Organizátor Társaság társadalomszemléletének legfontosabb fogalma a politikai kultúra. A mozgalom ennek fejlesztésére jött létre és erre épül teljes politikai programja. Nem véletlenül. A politikai kultúra fejletlenségében látjuk a legtöbb társadalmi probléma forrását és fejlesztésében sok nemes és közös emberi cél elérésének lehetőségét.

Fontos tehát, hogy rögzítsük ennek a fogalomnak a pontos jelentését: A politikai kultúra egy társadalmat alkotó egyénekre ható azon szellemi tényezők összessége, amelyek meghatározzák, hogy adott egyén milyen mértékben képes az adott társadalom valós érdekeinek felismerésére.

 

JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA