Szabályzat

Irányelvek

 • Érthetőség.
  Törekedni kell arra, hogy a szövegek bárki számára érthetőek legyenek, aki tud magyarul írni és olvasni!
 • Rövidség.
  Törekedni kell a lehető legrövidebb megfogalmazásra, de ez nem sértheti az 1. irányelvet!
 • Helyesírás.
  Törekedni kell a helyesírási és nyelvhelyességi szabályok betartására!
 • Jóhiszeműség.
  Törekedni kell a jóhiszemű magatartásra!
 • Nem kötelező valós adatokat megadni.
  Nincs kapacitásunk és lehetőségünk ellenőrizni azt, hogy a felhasználók valós adataikat adják-e meg, és nem is tartjuk fontosnak, ezért bárki nyugodtan megadhat például álnevet is. Sőt, felhívjuk a figyelmet arra, hogy tevékenységünk jellegéből adódóan a valós adatok közlése veszélyeket is rejthet magában, amennyiben a hatalom vagy más politikai szereplők nemtetszését vívjuk ki. A felhasználói adatok bármikor módosíthatók, így a későbbiekben is beállítható a valós név.
 • Nem tilos a többes regisztráció.
  Nincs kapacitásunk és lehetőségünk ellenőrizni azt, hogy a felhasználók egyszer regisztrálnak-e, és a több néven történő regisztráció (több karakter birtoklása) nem jár semmilyen előnnyel sem, ezért nem tilos. Ha viszont valaki letagadja valamely regisztrációját, az már rosszhiszemű magatartásnak minősül.

Vegyes rendelkezések

 • A kezdő OP minden új tagnak 10.
 • Az organizátorrá válás (tehát a szavazati jog) feltétele a 10-nél legalább egyel több OP.
 • Az elfogadott tartalmi módosítási javaslatért 8 OP jár.
 • Az elfogadott kifejtő link beszúrási javaslatért 8 OP jár.
 • Az elfogadott link beszúrási vagy link módosítási  javaslatért 2 OP jár.
 • Az elfogadott kifejezés racionalizálási módosítási javaslatért 4 OP jár.
 • Az elfogadott nyelvtani, nyelvhelyességi módosítási javaslatért 2 OP jár.
 • Az elfogadott általános módosítási javaslatért 6 OP jár.
 • A szavazási idő 48 óra.
 • Javaslat módosítás esetén az ez után a szavazásból hátralévő idő még legalább 24 óra kell, hogy legyen.
 • A javaslatok korlátlan alkalommal módosíthatók, benyújtóik által.
 • A weboldalon vannak úgynevezett belső tartalmak is, amelyeket csak az organizátorok láthatnak.

Szankciók

 • Ha valaki, saját módosítási javaslatait rosszhiszeműen (pl.: időhúzás céljából) sokszor módosítja, attól OP - inak 50%-a kerülhet levonásra (felfelé kerekítve).
 • Ha valaki obszcén, és/vagy másokat sértő kifejezést használ, OP-inak 10%-a kerülhet levonásra (felfelé kerekítve). Sokszori előfordulás esetén pedig kizárható.
 • Ha valaki 90 napon keresztül nem tanúsít semmilyen tevékenységet az organizator.hu webes munkafelületen, vagyis nem nyújt be semmilyen javaslatot, és mások javaslatairól sem szavaz, akkor törlésre kerülhet.
 • Ha valaki tudatosan, más szellemi termékét a sajátjaként tünteti fel, kizárásra kerülhet.
 • A fentiekben nem részletezett, bármely rosszhiszemű magatartás tanúsítása esetén járhat OP levonás vagy kizárás. A szankció mértékét a közösség dönti el.
JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA


EDDIG BENYÚJTOTT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ▼
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.01.22. 12:46-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Daribor Kislyk szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.01.22. 12:21-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.24. 19:50-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.11.06. 23:57-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.