Az intelligencia elnyomása

Az ország jelentős részén - különösen lakótelepeken - nagyon eltérő kulturáltságú emberek élnek egymás közelében, napi kapcsolatban. Sok a kimondottan kulturált, érzékeny ember, de nem ritka az olyan emberek előfordulása sem, akik kulturáltsága jóval az elvárható alatt marad, és értelmük helyett szinte kizárólag ösztöneiket használják. A szabályozatlan (hatósági beavatkozás nélküli) interakció következménye természetesen, szinte minden esetben a kulturálatlanabb ember akaratának érvényesülése, és a civilizált ember visszahúzódása, életterének szűkülése, életszínvonalának romlása. Ez a jelenség óriási mértékben rombolja a politikai kultúrát, és gátat vet a magyar társadalom fejlődésének, mert rendre az ösztönök szabadjára engedése mutatkozik kifizetődőbbnek az intelligens viselkedéssel szemben. Az elkülönítés sem emberjogi szempontból, sem pedig a hatékonyságot tekintve nem lenne üdvös. A megoldást a szabályozottság drasztikus fokozásában látjuk, olyan módon, hogy a hatóság beavatkozása folytán az ösztöneit féken tartani nem tudó ember mindig hátrányba kerüljön a civilizáltan viselkedő emberrel szemben. Ehhez a büntetések szigorítása és kiterjesztése szükséges úgy, hogy sok, jelenleg büntetés alá nem eső cselekményért is akkora, és olyan típusú szankciók kerüljenek bevezetésre, amik nem csak a jóérzésű és kulturált emberek számára visszatartó erejűek.

JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA