MAGYAR ORGANIZÁTOR TÁRSASÁG

Kedves Érdeklődő!

Bármely időben olvasod ezt a honlapot, egész biztos, hogy a politikai életben éppen valami nagy harc folyik. Érdekek és értékek támadnak egymásra; villódzó képek, nagyhangú mondatok, felajzott emberek. A bölcsek és az érdektelenek kivételével mindannyian ki vagyunk hegyezve az olyan tényekre, véleményekre, készen kapott elméletekre, amelyek minket igazolnak. Meg is kapjuk: minden csatornán zúdulnak ránk a pártok marketingeseinek és egyéb véleményformálóknak a legújabb szerzeményei.

Ha ilyesmit keresel, akkor rossz helyen jársz. Ha viszont tágabb keretek között szeretnél gondolkodni, akkor bemutatunk neked egy közösséget, amelyet formálni tudsz, és amelyben szellemi társakra találhatsz. Mindezt az együtt gondolkodásnak egy speciális rendszerében, ami lehetővé teszi, hogy a friss gondolatok egymást erősítve forrjanak ki a közös cél érdekében. Ez a cél - a lehető legegyszerűbben - Magyarország jobbá tétele.

Bemutatkozás

A Magyar Organizátor Társaság egy mozgalom, melynek fő témája és ügye a politikai kultúra fejlesztése, elsősorban a magyar, azon keresztül pedig a világ összes társadalma javára. Hozzá szorosan kapcsolódik a Magyar Organizátor Párt, ami azzal (is) támogatja a mozgalom ügyét, hogy programjával bemutatja, milyen lehetőségek nyílnak meg egy fejlettebb politikai kultúrával bíró társadalom előtt.

Célunk, hogy elősegítsük egy boldog és biztonságos magyar állam kialakulását, amelyre elismeréssel tekintenek a világban, és amelyre polgárai - teljesítménye alapján - jogos büszkeséggel gondolnak. Ennek eléréséhez tartjuk elengedhetetlen eszköznek a magyar társadalom politikai kultúrájának elmozdítását az ésszerűség, a felelősség és az igényesség irányába. Egy olyan állapot felé, ahol a lehető legnagyobb mértékben megnő a politikai döntéseiket racionálisan mérlegelő, a felelősen gondolkodó, és a politikai gondolkodásukra igényes emberek aránya (bővebben >>).

A magyar társadalom, és minden hasonló kultúrájú társadalom számára a legideálisabb politikai berendezkedésnek a civilizált parlamentáris demokráciát tartjuk. Ez a legalkalmasabb arra, hogy boldog, morálisan és intellektuálisan is kiteljesedő társadalom kerete legyen. A keret azonban csak lehetőség, nem biztosíték. A tartalom dönti el, hogy élünk-e a lehetőséggel. Ahogy egy önző, kicsinyes személyiségű ember nem lehet boldog akkor sem, ha luxusautóban ül, úgy egy acsarkodó rosszindulatú társadalom sem lehet sikeres önmagában attól, hogy civilizált parlamentáris demokráciában él. A siker kulcsa a politikai kultúra. Ez a keretben a tartalom. Ami az embernél a személyiség, az a társadalom esetében a politikai kultúra. Ennek minőségén múlik minden társadalom sikeressége.

A politikai kultúra fejlesztése az egyetlen valós lehetőség egy állam sikeresebbé és igazságosabbá tételére. Minden más - akár politikusi, akár civil - aktivitás csupán tüneti kezelés lehet. Előfordulhatnak kisebb sikerek a politikai kultúra fejlődése nélkül is, de komoly eredmények nem. Egy állam csak annyira lehet jó, amennyire az azt alkotó társadalom politikai kultúrájának fejlettsége engedi.

A politikai kultúra állapota minden társadalomban eltérően alakult, és alakul most is. Főként kulturális és történelmi jellemzők befolyásolják. Fejlett politikai kultúrával rendelkeznek többek között Skandinávia, Japán, Németország és a Brit-szigetek jelentős része is. Ezekben a társadalmakban a választói szimpátia megszerzésére sokkal kevésbé alkalmas eszköz, például a populizmus. Túl sok választó képes hatékonyan kiszűrni a felelőtlenséget, és felismerni saját valós érdekeit, így a populista politikai szereplők nehezen tudnak érvényesülni.

A modern polgári demokrácia legfőbb vívmánya - az egyenlő szavazati jog minden ember számára - egyben a fejlődés gátja is, amennyiben a társadalom nagy tömegei könnyen félrevezethetők, és ritkán képesek olyan döntést hozni, ami valóban az érdeküket szolgálja. A politikai kérdések, melyekre a pártok kész válaszokat kínálnak, sokszor olyan bonyolultak - például egy-egy gazdasági probléma esetében - , hogy a legtöbb embernek esélye sincs a megértésükre. Ilyenkor egy hamis, ámde egyszerű, könnyen érthető válasz nagyobb sikerre számíthat, mint egy igaz, de a kérdés bonyolultsága miatt szükségszerűen nehezebben érthető megoldási javaslat. A helyzet ilyenformán kilátástalannak tűnik, hiszen valószínűleg sosem lesz a társadalom túlnyomó többségéből - de még egy százalékából sem - gazdasági vagy például közigazgatási szakember. Szerencsére azonban, erre nincs is szükség. Csak arra, hogy egyre többen, egyre többször legyenek képesek jó döntéseket hozni. Ez pedig nem ugyan az. A választó hozhat jó döntést a nélkül is, hogy szakértője lenne az adott kérdésnek. Elég, ha fel tudja ismerni a populizmus jeleit, és a hatalom gyakorlásához túl alacsony emberi minőséget, és ezáltal meg tudja állapítani, hogy melyik politikai szereplő hiteles, és melyik hiteltelen.

Azt szeretnénk elérni, hogy a magyar politikai kultúra arra a szintre jusson el, ahol egy párt képes populista eszközök nélkül, akár ilyen eszközökkel szemben parlamenti többséget szerezni. A magyarországi pártok - érthető okokból - nagyrészt nem ezt az utat választották. Inkább hozzáidomultak a meglévő politikai kultúrához. Hatalomra akartak jutni bármi áron, hogy aztán megvalósíthassák - sokszor akár valóban helyes - céljaikat. Ez a módszer azonban minden esetben kudarcosnak bizonyult. A cél szentesítette az eszközt, de az eszköz ugyanakkor ellehetetlenítette a célt. Populista pártoktól az emberek populista kormányt vártak, és nem fogadtak el mást. Így hiába próbált egyik-másik kormány, akár a társadalmi feszültségek kiélezése árán is tenni valamit az ország érdekében, a társadalom ezt nem engedte.

Célunk tehát a politikai kultúrának az-az állapota, amikor a populista eszközök alkalmazása, annyival kevésbé eredményezi a népszerűség növekedését, és a felelősen gondolkodó és döntő emberek aránya, annyira megemelkedik, hogy akár országgyűlési választások is nyerhetőek populista eszközök nélkül, illetve azok ellenében. Nyilvánvaló, hogy ennek elérése nehéz, sok munkát igénylő vállalkozás, de azt gondoljuk nem lehetetlen. A gyakorlat pedig bebizonyította, hogy nincs más út, ha nem akarunk beletörődni abba, hogy a magyar nemzet sokkal hátrább helyezkedik el a nemzetek rangsorában, mint azt a kezünkben lévő kulturális értékek lehetővé tennék. Olyan programokat kell kidolgoznunk és működtetnünk, amelyek komoly társadalmi erőforrásokat igényelnek. Ezen erőforrásokat a céljainkkal és alapelveinkkel egyetértő és azokért tenni akaró emberek tevékenységének organizálásával kívánjuk biztosítani. Bővebben >>

Eszközeink

Aktivizáljuk az értelmiséget a politikai kultúra mellett. Bővebben >>

Minden általunk elérhető felületen, így ezen a weboldalon is érvelünk az igényes és felelős politikai gondolkodás mellett. Bővebben >>

Objektív módszereket dolgozunk ki a populizmus mérésére, és ezek eredményeit a társadalom minél szélesebb rétegeihez eljuttatjuk.

Az állam működésének minden területén, olyan módosítási javaslatokat dolgozunk ki, amelyek a felelős emberek helyzetét könnyítik, és a felelősség jutalmazásával ezen társadalmi réteg arányát növelik.

Kieszközöljük a felelősség pozícióba hozására kidolgozott módosításokat eleinte civil lobbival, majd a fejlődés egy kritikus szakaszának elérése után pártpolitikai eszközökkel.

Társadalmi problémák, és megoldási javaslatok

Úgy gondoljuk tehát, hogy a racionális politikai kultúra a megoldása a liberális demokrácia lényegéből következő azon problémának, hogy minden szavazókorú állampolgár egyenlő mértékben befolyásolhatja a politikai döntéseket függetlenül a lényeglátástól, a politikai vagy éppen gazdasági kérdésekben való jártasságtól, a befolyásolhatóságtól vagy a morális állapottól. Az alábbiakban néhány olyan társadalmi problémát mutatunk be, amelyeknek a megoldása szerintünk csak ebből kiindulva képzelhető el.

Az intelligencia elnyomása. Bővebben >>

Eltorzult nemzeti érzés. Bővebben >>

Roma munkanélküliségi, és együttélési problémák. Bővebben >>

A társadalomban jelenlévő gyűlölet túlzottan magas szintje.

A vezényelhető embertömeg veszélyesen nagy aránya.

 

Kapcsolat: info@organizator.hu

 

JAVASLATTÉTEL A SZÖVEG MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLATTÉTEL ÚJ LINK BESZÚRÁSÁRA VAGY MEGLÉVŐ LINK MÓDOSÍTÁSÁRA


EDDIG BENYÚJTOTT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ▼
III. Richárd szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2020.12.15. 09:42-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra került, de még nincs végrehajtva.
Daribor Kislyk, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2020.12.14. 22:21-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
III. Richárd szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2020.12.04. 16:29-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
III. Richárd szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2020.12.04. 16:27-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2018.03.06. 22:47-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
vtokarev szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.11.19. 18:42-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
vtokarev szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.06.30. 10:57-kor, tartalmi okból. Már elutasításra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.06.29. 00:58-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.06.04. 23:53-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.04.20. 20:49-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.03.17. 00:47-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.02.13. 01:01-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.01.22. 22:57-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2017.01.22. 21:26-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.01.08. 23:46-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2017.01.08. 23:27-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.08.21. 12:20-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.08.21. 12:17-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.08.21. 12:09-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2016.08.20. 16:42-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.31. 13:59-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.31. 13:54-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.31. 12:40-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.02. 19:35-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.02. 19:33-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.07.02. 19:21-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2016.07.01. 00:24-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.06.26. 23:47-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2016.01.17. 00:47-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2016.01.17. 00:46-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.01.16. 22:14-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.01.15. 22:47-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.01.15. 22:33-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2016.01.15. 22:30-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.11.12. 10:19-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Lovász Dénes szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.10.18. 15:18-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.10.12. 00:08-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.10.12. 00:07-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.10.12. 00:01-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2015.10.11. 23:58-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2015.07.18. 22:10-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2013.04.01. 14:47-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2013.04.01. 14:14-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2013.03.24. 19:55-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2013.02.13. 21:34-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2013.02.10. 22:04-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2013.02.04. 19:30-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2012.08.03. 19:57-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.15. 23:08-kor, nyelvtani vagy nyelvhelyességi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.15. 14:17-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.15. 14:10-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.13. 01:14-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.13. 01:13-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2012.07.07. 18:11-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2012.07.07. 18:04-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.07. 17:59-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.07.03. 00:22-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2012.07.03. 00:14-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2012.05.14. 22:33-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.05.10. 17:21-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Hárosi Henrietta szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.04.15. 21:44-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Csepeli Ervin szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2012.04.07. 20:25-kor, kifejezés racionalizálási okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán, kifejtő link beszúrási javaslata, benyújtva 2011.11.28. 18:57-kor, tartalom hozáadása céljából. Már elfogadásra és végrehajtásra került.
Miskolczy Zoltán szöveg módosítási javaslata, benyújtva 2011.11.28. 18:51-kor, tartalmi okból. Már elfogadásra és végrehajtásra került.